Slovakia

Máte otázky ohľadom našich produktov? Naši odborníci vám radi pomôžu! Zavolajte nám +421 2 57 351 351

Priamo objednať

Už viete, ktoré čísla výrobkov by ste chceli objednať, alebo máte objednávací súbor vo formáte CSV?
Potom ušetrite veľa času, ak použite našé možnosti priameho objednávania:

  • Pomocou odkazu "Ručné zadanie" môžete zadať jednotlivé čísla výrobkov.
  • Pomocou odkazu "Nahrať súbor CSV" máte možnosť, eine aus importovať súbor CSV  vygenerovaný vašim systémom ERP.

Dávajte pozor na správne usporiadanie stĺpcov v súbore CSV, aby bol import úspešný:
Číslo výrobku; Množstvo

Vo vašej tabuľke môže byť hlavička, ako oddeľovacie znaky môžete použiť bodkočiarku, čiarku a mäkký rozdeľovník. Dbajte na správne nastavenia pri importe.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa importu súborov, kontaktujte vašu kontaktnú osobu v Murrelektronik.

 

Kopírovať a vložiť z excelu s číslom výrobku a množstvom (neformátované z excelu,oddelené čiarkou alebo oddelené TAB)

 

Číslo výrobku

Množstvo

 
 
Nahrávanie súboru CSV
Riadok záhlavia?
Oddeľovač polí
Oddeľovač textu
 
 
* bez DPH, bez Poštovné