Slovakia

Máte otázky ohľadom našich produktov? Naši odborníci vám radi pomôžu! Zavolajte nám +421 2 57 351 351

Prirážka za meď

Cena materiálu káblov a vedení sa všeobecne vzťahuje na cenu medi 150,00 EUR/100 kg. Pri vyúčtovaní sa určuje rozdiel voči dennému burzovému kótovaniu ako prirážka za meď.

Ako denné burzové kótovanie sa používa hodnota Südkupfer (cena medi SK-Kupfer základ UB) z predchádzajúceho dňa.

Tu je vzorec na výpočet príplatku za meď:

Príplatok za meď EUR = meďné číslo (100 kg) x (cena medi SK-Kupfer základ UB/10 – meďný základ 150,00 €/100 kg)

Trhové údaje Südkupfer (denne aktualizované)

Meďný základ

V našom katalógu sa uvádza určitý podiel ceny medi pre takmer všetky káble a vedenia.

Meďný základ = 150,00 EUR/100 kg

Meďné číslo

Meďné číslo sa uvádza v našom katalógu a predstavuje hmotnosť medi kábla alebo vedenia.

Príklad:
Farba plášťa/označenie 636 3 x 0,75 mm²
Meďné číslo 23,8 kg/km

Príklad výpočtu pre 636 3 x 0,75 mm²
SK-meď 194,29 EUR/100 kg (predpokladaná hodnota)
Meďný základ 150,00 EUR/100 kg
Meďné číslo 23,8 kg/km
Prirážka za meď = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km

Netto cena vrátane medi sa vypočíta:

Brutto cena
individuálna zľava
Prirážka za meď

Informácia

Prirážka za meď sa v našich faktúrach uvádza osobitne.

* bez DPH, bez Poštovné